Daha fazla bilgi
için bizimle bugün
irtibat kurun!

İMPLANT ÇEVRESİNİN SAĞLIĞINI KORUMAK1

İmplant yerleşiminden dokuz yıl sonra peri-implantitis için risk oranı1

Straumann | 1
Nobel Biocare | 3.7
Astra® Tech Implant System | 3.5
TiUnite®yüzeye sahip Nobel Biocare İmlantlarında %98,3
TiOblast® yüzeye sahip Astra Tech implantlarında %96,6
SLA® yüzeye sahip tüm Straumann TL implantları
Çalışmaya genel bakışı indirin

Dental implantların geniş bir klinik ortamda büyük ve geriye dönük 9 yıllık takibinin sonuçlarına göre, implant tedavisinden 9 yıl sonra peri-implantitis için risk oranının, Straumann® Yumuşak Doku Seviyesi SLA implantlarında, Nobel Biocare veya AstraTech İmplant Sistemi implantlarına göre üçte birden az olduğunu göstermiştir.

Referansları izle

Biyolojik mesafeye uyacak şekilde tasarlanmış

 • İmplant-dayanak yüzeyi kemikten uzağa taşınmış
 • İyileşme için kritik bölgede mikro açıklık yok
Daha fazla bilgi için

10 yıllık klinik veriler – uzun bir başarı öyküsü

 • 10 yıllık çalışmalarda Straumann® Doku Seviyesi İmplant Sistemi için yüksek sağkalım ve başarı oranları mevcuttur.2,3
98.8%
İmplant sağkalım oranı,
10 yıl2
97.0%
Straumann sekonder protez bileşenleriyle başarı oranı, 10 yıl3,7

10 yıl sonra ortalama marjinal kemik kaybı (mm olarak)

 • Tam dişsizlik durumu olan maksillada 10 yıllık prospektif klinik veriler Doku Seviyesi Sistemi için hem cerrahi hem restoratif açıdan yüksek tedavi başarısı oranını doğrulamaktadır.4,6,7
Doku Seviyesi Sistemi | -1.07
Standart kabul edilebilir kemik kaybı | -2.8
-1,07 Doku Seviyesi Sistemi
-2,8 Standart kabul edilebilir kemik kaybı (Albrektsson et al. uyarınca)3,6
10 yıl sonra ortalama marjinal kemik kaybı (mm olarak)
Doku Seviyesi broşürünü indirin

İş akışınızda karmaşıklığı azaltır

Entegre düz boyun yumuşak dokuyu şekillendirerek zaman alan yumuşak doku yönetimi işlemlerini en aza indirir.

 • Entegre yumuşak doku yönetimiyle tek aşamalı cerrahi
 • Bir solid dayanakla restore etmek doğal diş preperasyonu restore etmek gibidir.
 • Makine yüzey boyun bölgesi sayesinde bakımı kolaydır ve arka bölgede bile implant bağlantısına açık erişim mevcuttur.

Her klinik gereksinim için bir çözüm

 • Çok yönlü implant seçenekleri tedavi esnekliğini en üst düzeye çıkarır
  (2,8 ve 1,8 mm boyun)
 • Geniş protez çözümü tercihi
 • synOcta® bağlantı ile hassas ve esnek konumlandırma
 • Orijinal: Orijinal bileşenlerle kusursuz uyum
İmplant seçeneklerinizi keşfedin

Yeni ölçü bileşenleri

Yeni ölçü bileşenleriyle restorasyonlarınızın hassasiyet ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarın.

 • İmplant Seviyesi Kapalı Kaşık Ölçüsü:
  Tam metal ölçü postları sayesinde yeni bir hassasiyet seviyesi (RN ve WN)
 • Hem açık hem kapalı kaşık dayanak seviyesi ölçü mümkündür

Referanslar ve sonuçlar

Dr. French: “…implant çevresinin sağlığı açısından daha mantıklı…”

Dr. Higginbottom: “…doğal dişlerin restorasyonundan daha kolay …”

Dr. Martin: “… çoklu ünitelerin yerleşimini doğrulamak çok kolay …”

Restorasyonlar galerisi

Lateral insizör
3 Üyeli Köprü
Kantilever
Hibrid
Santral insizör
Santral insizör
Premolar

Klinisyenler ne diyor

Kullanma talimatı için daha fazla ayrıntı burada bulunabilir
1 Derks J, Schaller D, Hakansson J, Wennstrom JL, Tomasi C, Berglundh T. Effectiveness of Implant Therapy Analyzed in a Swedish Population: Prevalence of Peri-implantitis. J Dent Res. 2016 Jan; 95(1):43-9. (Doctoral thesis reference: ISBN 978-91-628-9491-7).
2 Buser D, Janner SF, Wittneben JG, Brägger U, Ramseier CA, Salvi GE. 10-Year Survival and Success Rates of 511 Titanium Implants with a Sandblasted and Acid-Etched Surface: A Retrospective Study in 303 Partially Edentulous Patients. Clin Implant Dent Relat Res. 2012 Dec;14(6):839-51.
3 Wittneben JG, Buser D, Salvi GE, Bürgin W, Hicklin S, Brägger U. Complication and failure rates with implant-supported fixed dental prostheses and single crowns: a 10-year retrospective study. Clin Implant Dent Relat Res.2014 Jun;16(3):356-64.
4 The calculation is based on n =388 reevaluated reconstructions (397 original reconstructions – 9 non-prosthetic failures) Wittneben et al.(2014, p. 3 & p. 6). In total there were 13 abutment related complications (10x occlusal screw loosening, 1x occlusal screw fracture, 1x abutment loosening, 1x abutment fracture) Wittneben et al.(2014, p. 5)
5 Fischer K, Stenberg T. Prospective 10-year Cohort Study Based on a Randomized Controlled Trial (RCT) on Implant-Supported Full-Arch Maxillary Prostheses. Part 1: Sandblasted and Acid-Etched Implants and Mucosal Tissue. Clin Implant Dent Relat Research. 2012 Dec;14(6):808-12.
6 Fischer K, Stenberg T. Prospective 10-year cohort study based on a randomized, controlled clinical trial (RCT) on implant-supported full-arch maxilary prostheses. Part II: Prosthetic outcomes and maintenance. Clin Implant Dent Relat Research. 2013 Aug;15(4):498-508.
7 Albrektsson T, Zarb G, Worthington P, Eriksson AR. The long-term efficacy of currently used dental implants: A review and proposed criteria of success. Int J Oral Maxillofac Implants. 1986 Summer;1(1):11-25.